Steenzetten.nl

Internationaal

In de waterbouw blijft het noodzakelijk om op bepaalde projecten handmatig steenzetwerk in de gradatie 20/30 uit te voeren.

Om te voorkomen dat projecten stilgelegd moeten worden, heeft de Vereniging van Waterbouwers in de richtlijn de aanbeveling gedaan aan opdrachtgevers om vanaf medio 2013 alleen die bedrijven en/of steenzetters in te zetten die in het bezit zijn van een certificaat ‘Handmatig steenzetten’.

De steenzetters die het Rotterdams Steenzetbedrijf opleidt en inzet, beheersen de traditionele, ambachtelijke wijze van steenzetten en zijn in het bezit van het certificaat ‘Handmatig steenzetten’. Hierbij worden de stenen verplaatst en gezet met behulp van schuif- en roltechnieken, aangevuld met gebruik van het steenzet-ijzer. De belasting op het lichaam wordt hierdoor geminimaliseerd.

sluiten

WKA GEGEVENS

Op opdrachten die uitgevoerd worden door Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. kan de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) van toepassing zijn. Voorbeelden van documenten die betrekking hebben op de WKA kunt u hieronder downloaden.

Daarnaast is Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. in het bezit van meerdere certificaten en erkenningen.

In de onderstaande tabel vindt u alle gegevens en benodigde certificaten en verklaringen die te maken hebben met het beoordelen van de betrouwbaarheid van Rotterdams Steenzetbedrijf B.V.


Mocht u een recent exemplaar van een document nodig hebben, dan kunt u deze bij ons opvragen.